Hej!

För närvarande pågår utveckling av vår kursverksamhet och
Metod & Faktas lärarfortbildningar är vilande tills vidare.

Men! Är du intresserad av våra populära studieskärmar så går du in på www.studieskarmar.se Där finns all information du behöver.

Varmt välkommen med din beställning!

Vänliga hälsningar:

Otto Borgstrand
VD Metod & Fakta AB